Solliance

Solliance is een initiatief van TNO, TU/e, Holst Centre, ECN, imec en Forschungszentrum Julich voor onderzoek en ontwikkeling in het domein van dunne-film zonnecellen in de ELAT-regio (Eindhoven-Leuven-Aachen triangle). Solliance wil de positie van de regio versterken als wereldspeler op het vlak van dunne-film zonnecellen. Solliance creëert synergie tussen meer dan 250 onderzoekers met dit gemeenschappelijke doel. Solliance wil deze ambitie realiseren door gemeenschappelijk gebruik van een state-of-the-art infrastructuur, het op elkaar afstemmen van onderzoeksprogramma’s en een nauwe samenwerking met bedrijven. Solliance wordt gesteund door de Nederlandse Provincie Noord-Brabant.

In de blogartikels hieronder vindt u enkele voorbeelden van hoe imec samen met Solliance innovatie bij bedrijven in Vlaanderen ondersteunt: