Feestelijke opening Campus EnergyVille – Een living lab voor energietransitie, uniek in Europa

bart-energyvilleBart Onsia, 28 september 2016 – Op 22 september 2016 is het gebouw “EnergyVille I” feestelijk geopend in aanwezigheid van burgemeester Wim Dries, Europees Commissaris Maroš Šefčovič, Federaal Minister Marie Christine Marghem en Vlaams Minister Bart Tommelein. Campus EnergyVille N.V. is de bouwheer van dit volledig energie-neutrale gebouw dat het onderzoekscentrum EnergyVille huisvest. Bovendien heeft EnergyVille de ambitie om het hele Thor-park te integreren in een regelluwe zone op het vlak van energie, wat sterk doorgedreven onderzoek en ontwikkeling naar de energiesystemen van de toekomst toelaat.

In EnergyVille bundelen de onderzoeksinstellingen KU Leuven, VITO, imec en UHasselt hun onderzoek naar duurzame energie. EnergyVille wil de energietransitie helpen verwezenlijken en wordt daarbij gesteund door zowel lokale als internationale partners. Ook voor Europa is de energietransitie een prioriteit, aldus de vice-president van de Europese Commissie Maroš Šefčovič: “De Europese Commissie beschouwt het realiseren van een “Energy Union” als één van haar topprioriteiten en het Europese cohesiebeleid speelt, naast vele andere initiatieven, een cruciale rol in het bereiken van die doelstelling”.

Gesitueerd op Thor Park, de voormalige mijnsite van Waterschei in Genk, zal EnergyVille bijdragen aan de overgang van zwart naar groen goud, van steenkool naar groene energie. De samenwerking die hiervoor reeds bestond met de rest van Thor Park, zoals IncubaThor, zal nog worden versterkt nu Campus EnergyVille NV recent in hun kapitaal is ingestapt. Bovendien heeft Vlaams minister voor Energie, Bart Tommelein, zijn steun uitgesproken voor een regelluwe zone in heel Thor Park. Dit betekent dat de huidige wetgeving voor die zone heel specifiek zou worden aangepast om het testen van nieuwe technologieën en businessmodellen op grote schaal, tussen verschillende gebouwen, mogelijk te maken en zo input te geven naar het beleid en de regelgeving in de toekomst. Een ‘living lab’ van formaat, uniek in Europa!

Bart Tommelein, Minister van Energie: “We staan met Vlaanderen voor een belangrijke energie-omwenteling. Steden – smart cities – zullen hier een cruciale rol in spelen. Met de opening van EnergyVille I investeren we in kennis hieromtrent, naast onder meer batterijen, decentrale systemen, slimme netten,… Hiervoor zijn investeringen in onderzoek en ontwikkeling op vlak van duurzame energietoepassingen cruciaal. Om die investeringen en innovatieve ideeën sneller te kunnen realiseren, pleiten we voor regelluwe zones. Het voorontwerp van het decreet is klaar en zal binnenkort voorgelegd worden aan de Vlaamse regering.”

Een ‘living lab’ voor een duurzame energietransitie is van groot belang voor de toekomst. “De energiesector is een essentiële sector voor de Belgische economie. Het toponderzoek van EnergyVille draagt bij aan het identificeren en het grijpen van verschillende kansen in de toekomst, vooral wat betreft hernieuwbare energiebronnen. Men moet zeker blijven inzetten op hernieuwbare energiebronnen om zo een gezond en comfortabel leven voor onze kinderen te kunnen garanderen in een maatschappij bevrijd van CO²-uistoot. Ik hoop dat ook Franstalige universiteiten zich bij EnergyVille zullen voegen en op die manier deelnemen aan een boeiend project voor de komende generaties”, benadrukt federaal minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, Marie Christine Marghem.

De activiteiten van EnergyVille worden geïllustreerd in het gebouw zelf, dat volledig energieneutraal is en onder andere daardoor het BREEAM Excellent label kreeg. Ook het innovatieve onderzoek dat hier wordt gevoerd en de specifieke projecten die bijdragen aan een duurzame maatschappij zijn tijdens het openingsevenement voorgesteld aan het publiek. Wie goed kijkt, ziet naast het EnergyVille-gebouw trouwens nog werkzaamheden. Daar zal EnergyVille 2 worden gebouwd. Het gebouw zal een vloeroppervlakte hebben van 4900 m² waarvan 2000 m² labo’s en 2900 m² kantoren. De labo’s richten zich vooral naar technologieontwikkeling voor dunne-film PV, PV-modules en nieuwe batterijen voor lokale energieopwekking en energieopslag. De bouw is recent gestart en het is voorzien dat de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten vanaf het tweede kwartaal van 2018 volledig operationeel zullen zijn.

Ook Genk profileert zich als een smart city met Thor Park als één van de speerpunten, bevestigt burgemeester Wim Dries: “Ook als bestuur experimenteren we volop met ‘slimme’, datagedreven manieren om beleid te voeren. Zo bouwen we expertise op, maar we zetten onze schouders ook onder organisaties zoals EnergyVille die de toekomst mee zullen bepalen. Het is onze ambitie om de Thorsite uit te bouwen tot dé hot spot van energie, technologie en innovatie. Tegen 2018 brengt deze site niet alleen toponderzoek, ontwikkeling en bedrijvigheid samen, maar ook opleiding voor aanstormend technologisch talent.”

Comments are closed.