Bedrijfscases

Bedrijven in Vlaanderen vinden bij imec heel wat ondersteuning bij hun technologische innovatie. Via haalbaarheidsstudies en innovatieprojecten kunnen ze imec’s kennis of technologie toepassen in hun producten. Subsidies via IWT, KMO-portefeuille, EU-programma’s zijn mogelijk.

Hieronder vindt u een aantal blogartikels waarin bedrijfscases aan bod komen: