Projecten

Via de begeleidingscommissies kunnen bedrijven feedback en suggesties ter bijsturing van onderzoeksprojecten leveren. De leden van de begeleidingscommissies krijgen ook in een vroeg stadium inzage in de resultaten, via onder andere jaarlijkse ontmoetingen. Via validatietrajecten kunnen bedrijven prototypes van nieuwe technologie uittesten. Een vlotte valorisatie van de onderzoeksresultaten wordt hiermee beoogd.

Meer informatie over deze projecten vindt u op de imec corporate website.
Hieronder alvast enkele blogartikels: